Warmia i Mazury - czarują...

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie: Wdrażanie projektów współpracy.

Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek" we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Brama Mazurskiej Krainy",
Fundacją Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Warmii" oraz Związkiem Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiKomisja Europejska