pytanie 1/7

O PROJEKCIE

Z pieniądzem przez wieki - edukacja ekonomiczna na pokładzie Olsztyńskiego Wehikułu Czasu
to cykl spotkań-warsztatów dotyczących problematyki ekonomicznej podanej w popularno-naukowej formule. Każdorazowo siadając w fotel Olsztyńskiego Wehikułu Czasu eksplorujemy wraz z interdyscyplinarnym gronem interesujące zakątki przeszłości. Takie podróże mają inspirować do refleksji nad historią i mechanizmami ekonomii. Stanowią też doskonałą okazję do dyskusji, podczas której w fachowy, przystępny i jednocześnie multimedialny sposób można zgłębiać zagadnienia ekonomiczno-historyczne.

Cele projektu to:
  • poszerzenie wiedzy ekonomicznej wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego
  • zrozumienie mechanizmów ekonomicznych w kontekście historycznym
  • przedstawienie historii pieniądza i mechanizmów z nim związanych z zaakcentowaniem zjawisk ekonomicznych na przestrzeni ostatnich stu lat, głównie na terenie Olsztyna i regionu

Mecenas projektu to Narodowy Bank Polski.


Partnerzy projektu:
  • Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie
  • Radio UWM FM w Olsztynie (wsparcie medialne)
  • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie