pytanie 1/7

EKSTRA

Prezentacja dr. Wojciecha Szalkiewicza z 26 IX 2013r.

Prezentacja dr hab. Witolda Gieszczyńskiego z 24 X 2013r.

Prezentacja prof.Andrzeja Buszko z 21 XI 2013r.

Prezentacja dr hab. Jana Gancewskiego 12 grudnia 2013r.

Prezentacja dr Andrzej Grzebieniak z 09.01.2014r.

Prezentacja Pani Barbary Krysztopy - Czupryńskiej 30.01.2014r.

Prezentacja dr Sławomira Augusiewicza 20.02.2014r.